Ordensregler

Ordensregler for skolene

 1. Det skal være minst en voksen leder som overnatter sammen med lagene.
 2. Ved ankomst anvises overnattingsstedet. Dette skal besiktiges av lagets leder og en representant for arrangøren. (Rommet innkvitteres).
 3. En romliste leveres arrangøren, og en henges utenfor døren til klasserommet laget skal sove på.
 4. Lagene sørger selv for å sette til side stoler og bord. Det oppfordres til at lagleder noterer hvordan og hvor stoler og bord befinner seg ved ankomst, slik at det er mulig å sette disse tilbake på samme sted.
 5. Før avreise skal laget rydde rommet for søppel, flasker etc. Deretter skal rommet godkjennes av vaktsjef og utkvitteres. Alle lag skal være ute av overnattingsstedet innen kl. 12.00 søndag.
 6. Det skal være ro på overnattingsstedet mellom kl. 23.00 og 06.00 natt til lørdag, og kl. 01.00 og 06.00 natt til søndag.
 7. Unødig bråk i trapper og ganger må unngås. All ballkasting/-sparking innendørs er forbudt.
 8. Det skal ikke søples til på skoleområdene – bruk papirkurver/sekker.
 9. All bruk av alkohol under reisen til og fra turneringen og under selve oppholdet er selvføgelig strengt forbudt. Brudd medfører øyeblikkelig utvisning.
 10. Røyking er strengt forbudt i garderober, klasserom og korridorer. Alarm kan utløses.
 11. Lagleder er ansvarlig for at alle kommer seg ut av bygningen ved brannalarm. Opptelling må holdes for å kontrollere at alle har kommet seg ut.
 12. De enkelte lag er ansvarlig for skader som eventuelt påføres de enkelte skoler.
 13. Lag som ikke overholder bestemmelsene, vil kunne risikere å bli tatt ut av turneringen, eventuelt bli bortvist fra overnattingsstedet.
 14. Hvis enkelte skoler har ordensregler i tillegg til de overfor, vil disse bli utdelt ved ankomst og skal gjelde i tillegg.

Grove overtredelser vil bli rapportert til Norges Håndballforbund.

Viser også til NHF ordensreglement.

Nyheter fra media