Klasseinndeling

KLASSEINNDELINGER

Det er alder for sesongen 2017/2018 som gjelder.

Klasse Alder
Jenter 6 år Født 2011 eller senere
Jenter 7 år Født 2010 eller senere
Jenter 8 år Født 2009 eller senere
Jenter 9 år Født 2008 eller senere
Jenter 10 år Født 2007 eller senere
Jenter 11 år Født 2006 eller senere
Jenter 12 år Født 2005 eller senere
Jenter 13 år Født 2004 eller senere
Jenter 14 år Født 2003 eller senere
Jenter 15 år Født 2002 eller senere
Jenter 16 år Født 2001 eller senere

Gutter 6 år Født 2011 eller senere
Gutter 7 år Født 2010 eller senere
Gutter 8 år Født 2009 eller senere
Gutter 9 år Født 2008 eller senere
Gutter 10 år Født 2007 eller senere
Gutter 11 år Født 2006 eller senere
Gutter 12 år Født 2005 eller senere
Gutter 13 år Født 2004 eller senere
Gutter 14 år Født 2003 eller senere
Gutter 15/16 år Født 2001/2002 eller senere

Nyheter fra media