INFO Innkvartering

De lagene som skal sove over på skole drar først i hovedsekreteriatet i Slagenhallen før de drar til skolen. På skolen er det vakter som er behjelplig med det man måtte lure på. Det skal fylles ut 2 romlister pr. lag som overnatter. Den ene romlisten skal henge på døra, den andre skal vakten ha. Vakten viser lederen klasserommet, og sammen ser de om rommet har noen feil/mangler.

Vakten viser hvor oppmøteplassen for en evt. brann er.
Bespisning er i samfunnshallen. Samfunnshallen er i samme bygg som Slagenhallen og Slagen ungdomsklubb (diskoteket)

Nyheter fra media